Nárok na rekreačné poukazy budú mať všetci zamestnanci

Neschválené - Číslo zákona: 311/2001
[23.10.2019]

Zákonník práce


Poslanci predložili návrh novely zákonníka práce, ktorý rozširuje povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancom všetkými zamestnávateľmi, nie len tými, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov.
Podmienka, že zamestnanec, ktorý má nárok na príspevok na rekreáciu musí u zamestnávateľa pracovať nepretržite najmenej 24 mesiacov zostáva v nezmennej podobe zachovaná.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu