Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.08.2022 - Už o 29 dní 02.07.2022

Zaviedla sa nová definícia pojmu publikácia a nové kategórie publikácií

Návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách)

Schválené od 01.08.2022 - Už o 29 dní 02.07.2022

Novým zákonom o mediálnych službách sa zavádzajú rozsiahle zmeny

Návrh zákona o mediálnych službách

Schválené od 01.08.2022 - Už o 29 dní 02.07.2022

Vydavatelia periodík a prevádzkovatelia spravodajských webov musia byť partnerom verejného sektora

Návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách)

Schválené od 01.08.2022 - Už o 29 dní 02.07.2022

Zjednodušuje sa povinné zasielanie publikácií - menej kusov menej knižniciam

Návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách)

Schválené od 01.08.2022 - Už o 29 dní 02.07.2022

Zavádzajú sa zmeny v evidencii pri SBS

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti)

Schválené od 01.07.2022 - Novinka 30.06.2022

Vyraďujú sa z obehu jedno a dvojcentové mince od 1. júla

Oznam MF SR

Schválené od 15.10.2022 30.06.2022

Vznikajú nové povinnosti pre autorizované osoby strelných zbraní

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

Schválené od 01.07.2022 28.06.2022

Zvyšuje sa garančná dávka

Oznam SP


Schválené od 22.06.2022 24.06.2022

Netreba zabudnúť na odložené daňové priznanie

Oznam FS SR

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu