Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 23.11.2023 - Novinka 23.11.2023

Úrad priemyselného vlastníctva podporí podnikateľov formou voucherov

Oznam Úradu priemyselného vlastníctva SR

Schválené od 23.11.2023 23.11.2023

Zamestnávatelia majú možnosť sledovať elektronickú PN svojich zamestnancov

Oznam Sociálnej poisťovne

Pripravované od 31.03.2024 20.11.2023

Využívanie odborných garantov vo verejnom obstarávaní by malo byť dobrovoľné

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

Pripravované od 01.07.2024 20.11.2023

Plánuje sa zmena financovania neštátnych zariadení poradenstva a prevencie

Návrh novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škol a školských zariadení

Pripravované od 01.07.2024 20.11.2023

Plánuje sa zaviesť mimoriadna investičná pomoc pre investorov v oblasti výroby

Návrh novely zákona o regionálnej investičnej pomoci

Schválené od 20.11.2023 20.11.2023

Pre potvrdenie na získanie 2 % daní stačí navštíviť notára

Oznam Sociálnej poisťovne


Pripravované od 01.07.2024 31.10.2023

Plánuje sa rozšíriť zoznam voľných živností o prevádzkovanie cestovnej agentúry

Návrhy novely zákona, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže


Pripravované od 01.07.2024 31.10.2023

Plánuje sa odbúrať byrokracia v rôznych oblastiach podnikania

Návrh novely zákona, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu