Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.04.2024 - Už o 29 dní 02.03.2024

Investície v kľúčových odvetviach budú zamerané na dekarbonizáciu

Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválené od 01.04.2024 - Už o 29 dní 02.03.2024

Zavádza sa tzv. integrované konanie v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Návrh na vydanie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Schválené od 01.04.2024 - Už o 29 dní 02.03.2024

V integrovanom konaní nebude potrebné vykonať posúdenie vplyvu na životné prostredie

Návrh na vydanie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Schválené od 01.04.2024 - Už o 29 dní 02.03.2024

Zrušuje sa Slovenská stavebná inšpekcia

Novela zákona o výstavbe

Schválené od 01.04.2024 - Už o 29 dní 02.03.2024

Zvyšujú sa poplatky za prvozápisy do Obchodného registra

Novela zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Schválené od 01.04.2024 - Už o 29 dní 02.03.2024

Bol prijatý nový zákon o výstavbe, ktorým sa zrýchľuje stavebné konanie

Zákon o výstavbe

Schválené od 01.04.2024 - Už o 29 dní 02.03.2024

Bol prijatý nový zákon o územnom plánovaní, ktorým sa zjednodušuje proces

Zákon o územnom plánovaní

Schválené od 01.04.2024 - Už o 29 dní 02.03.2024

Elektronizuje sa územné plánovanie

Zákon o územnom plánovaní

Schválené od 01.04.2024 - Už o 29 dní 02.03.2024

Čierne stavby už nebude možné dodatočne legalizovať

Zákon o výstavbe

Schválené od 01.04.2024 - Už o 29 dní 02.03.2024

Ustanovuje sa dispozičná zásada v integrovanom konaní

Návrh na vydanie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu