Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 15.07.2024 - Už o 29 dní 15.06.2024

Podmienky prijatia vysokokvalifikovaných zamestnancov sa zjednodušia

Novela zákona o pobyte cudzincov

Schválené od 15.07.2024 - Už o 29 dní 15.06.2024

Zavádzajú sa viaceré povinnosti pre používateľov dronov

Novela zákona o civilnom letectve (letecký zákon)

Schválené od 01.01.2025 14.06.2024

Zamestnanci môžu rekreačný poukaz preniesť na rodiča

Novela Zákonníka práce

Schválené od 15.05.2024 12.06.2024

Ochrana hospodárskej súťaže sa upraví v súlade s európskym nariadením

Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže

Schválené od 01.07.2024 - Už o 15 dní 12.06.2024

Znižuje sa administratívna záťaž obchodníkov s drahými kovmi

Novela zákona, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže

Schválené od 07.06.2024 11.06.2024

Zjednodušuje sa preukazovanie ovládania štátneho jazyka pre zahraničných zdravotníkov

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 11.06.2024 11.06.2024

Dane a poplatky je možné uhradiť aj platobnou kartou

Oznam Finančnej správy SR

Schválené od 11.06.2024 11.06.2024

Blíži sa termín na odložené daňové priznania

Oznam Finančnej správy SR

Schválené od 07.06.2024 11.06.2024

Noví zdravotnícki pracovníci sa rýchlejšie dostanú do nemocníc a ambulancií

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.09.2024 11.06.2024

Postupy pri výrube drevín sa zjednodušia

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu