Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.01.2022 - Novinka 08.09.2021

Menia sa pravidlá poskytovania podpory a dotácií v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Pripravované od 01.01.2023 08.09.2021

Zavádzajú sa zmeny v dobrovoľnom dôchodkovom sporení

Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte

Schválené od 01.10.2021 - Už o 22 dní 01.09.2021

Zavádzajú sa pravidlá pre prevádzkovanie malých samostatnýh pivovarov

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 20.08.2021 20.08.2021

Pri výpadku e-kasy je potrebné evidovať tržbu náhradným spôsobom

Oznam Finančnej správy

Schválené od 29.07.2021 10.08.2021

Domáce a zahraničné podujatia pre startupistov (účasť ako návštevník aj vystavovateľ)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Programu na podporu startupov vo forme podpory účasti/online účasti na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach

Schválené od 03.08.2021 04.08.2021

Bezplatné poradenstvo pre rodinné podniky (generačná výmena a nástupníctvo) do výšky 25 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (DM-20/2021)

Schválené od 29.07.2021 04.08.2021

Možnosť pre Startup-istov získať expertné poradenstvo

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou konzultácií a odborného poradenstva v rámci Komponentu 2 Schémy na podporu startupov (schéma pomoci de minimis) (DM-16/2021)

Schválené od 01.09.2021 05.08.2021

Zavádza sa 3. vlna znižovania administratívnej záťaže

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Schválené od 01.09.2021 02.08.2021

Rozširuje sa domáce vzdelávanie aj na 2. stupeň základných škôl

Zákon, ktorým sa mení zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Pripravované od 01.01.2023 30.07.2021

Zavádza sa elektronické potvrdzovanie dočasnej PN a iné zmeny v sociálnej oblasti

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu