Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 13.02.2023 - Už o 6 dní 06.02.2023

Zavádzajú sa nové povinnosti pri preprave tovarov v systéme EMCS

Oznam Finančnej správy SR


Schválené od 03.02.2023 06.02.2023

Sociálna poistovňa zaviedla tzv. generálny pardon

Oznam SP

Schválené od 01.04.2023 03.02.2023

Ustanovuje sa oznamovacia povinnosť pre dovozcov ekologickej poľnohospodárskej výroby

Vládny návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Pripravované od 01.04.2023 03.02.2023

Zvyšujú sa sumy náhrad za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách

Návrh opatrenia o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Schválené od 03.02.2023 03.02.2023

Získajte vstupenky na odborné podujatia v EÚ

Rastový program SBA

Pripravované od 01.03.2023 01.02.2023

Plánuje sa nanovo vymedziť hranice škody na účely Trestného zákona

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

Schválené od 01.03.2023 - Už o 22 dní 30.01.2023

Upravujú sa podmienky poskytovania dotácií na rozvoj priemyselnej výroby, výskumu, vývoja a služieb

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Pripravované od 01.03.2023 19.01.2023

Predlžuje sa výnimka zo zákazu použitia olova v elektronických zariadeniach

Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu