Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.01.2023 - Novinka 30.07.2021

Zavádza sa elektronické potvrdzovanie dočasnej PN a iné zmeny v sociálnej oblasti

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení

Pripravované od 01.01.2022 30.07.2021

Upravuje sa poskytovanie finančného príspevku na stravovanie

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Schválené od 01.09.2021 26.07.2021

Zavádza sa 3. vlna znižovania administratívnej záťaže

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Pripravované od 01.07.2022 13.07.2021

Zavádza sa definícia a podmienky rodinných podnikov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Pripravované od 01.01.2022 13.07.2021

Upravuje a zjednodušuje sa podnikanie sociálnych podnikov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Schválené od 02.08.2021 - Už o 2 dni 03.07.2021

Zavádza sa minimálny podiel pre ekologické vozidlá pri verejnom obstarávaní

Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Schválené od 01.08.2021 - Zajtra 02.07.2021

Zjednodušujú sa podmienky živnostenského podnikania

Živnostenský zákon

Pripravované od 15.11.2021 30.06.2021

Na niektoré plastové fľaše sa nebude vzťahovať povinnosť zálohovania

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Schválené od 01.07.2021 02.07.2021

Znižujú sa administratívne povinnosti pre konečných spotrebiteľov LPG

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Schválené od 16.07.2021 07.07.2021

Zjednodušuje sa oblasť posudzovania zhody výrobkov a uvádzania určených výrobkov na trh

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu