Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 21.02.2022 - Už o 29 dní 22.01.2022

Rozširuje sa rozsah vozidiel, ktoré pri preprave podliehajú povinnosti mať licenciu EÚ

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cestnej doprave a zákon o sociálnom poistení

Schválené od 21.01.2022 - Novinka 21.01.2022

Odkladá sa platba sociálnych odvodov zamestnávateľov a SZČO aj za január 2022

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 02.02.2022 - Už o 10 dní 03.01.2022

Zjednocujú sa podmienky vysielania vodičov v cestnej doprave v rámci EÚ

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Schválené od 30.12.2021 03.01.2022

Pravidlá pre testovanie zamestnancov sa predlžujú do 31. januára 2022

Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID-19

Schválené od 01.01.2022 03.01.2022

Finančná správa od 1. januára 2022 komunikuje s daňovými subjektmi elektronicky

Oznam Finančnej správy

Schválené od 01.02.2022 - Už o 9 dní 02.01.2022

Nový zákon o elektronických komunikáciách

Zákon o elektronických komunikáciách

Schválené od 22.12.2021 21.12.2021

Spúšťa sa vyplácanie dotácií na nájomné pre podnikateľov

Oznam Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Pripravované od 15.03.2022 20.12.2021

Pri verejnom obstarávaní sa v niektorých prípadoch bude vracať 50 % z kaucie

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní

Pripravované od 31.03.2022 20.12.2021

Verejné obstarávanie pre malé zákazky pre chovné stanice nebude potrebné

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní

Schválené od 28.12.2021 10.01.2022

Zavádza sa možnosť obnovenia zápisu v obchodnom registri

Zákon, ktorým sa dopĺňa Obchodný zákonník

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu