Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2022 21.10.2021

Farmári budú môcť predávať mäso na farmárskych bitúnkoch

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o veterinárnej starostlivosti

Schválené od 21.10.2021 21.10.2021

Posúva sa splatnosť poistného pre podnikateľov, ktorým klesli príjmy o 40 % a viac

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 01.01.2022 20.10.2021

Zavádza sa inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odbornom vzdelávaní a príprave

Pripravované od 01.01.2022 18.10.2021

Zjednodušenie povinného zasielania publikácií - menej kusov menej knižniciam

Návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách)


Pripravované od 01.01.2022 14.10.2021

Plánuje sa rozsiahla zmena v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb

Návrh zákona o mediálnych službách

Pripravované od 01.01.2022 14.10.2021

Dopĺňajú sa minimálne požiadavky pre získanie priamych platieb v poľnohospodárstve

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Pripravované od 01.01.2022 13.10.2021

Zlepšujú sa podmienky pre prevádzkovanie malého samostatného liehovaru a domácu výrobu piva

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh

Schválené od 07.10.2021 07.10.2021

Zvyšujú sa minimálne mzdové nároky zamestnancov na rok 2022

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Schválené od 07.10.2021 07.10.2021

Minimálna mzda na rok 2022 sa zvýši na sumu 646 eur

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu