Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 24.11.2021 - Novinka 24.11.2021

Prvá pomoc sa bude poskytovať aj za november a december 2021

Návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Schválené od 25.11.2021 24.11.2021

Zavádza sa odklad sociálnych odvodov zamestnávateľov a SZČO aj za november 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 15.11.2021 15.11.2021

Sprísňujú sa protipandemické opatrenia

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Schválené od 15.11.2021 12.11.2021

Zavádza sa povinnosť oznámiť číslo účtu podnikateľov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok)

Schválené od 01.12.2021 - Už o 4 dni 26.11.2021

Nové opatrenia v používaní jednorazových plastových výrobkov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch a zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Schválené od 01.02.2022 08.11.2021

Nový zákon o elektronických komunikáciách

Zákon o elektronických komunikáciách

Pripravované od 01.01.2022 05.11.2021

Určujú sa kritériá indexu daňovej spoľahlivosti

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kritériách pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti

Schválené od 01.01.2022 12.11.2021

Zavádza sa transparentný index daňovej spoľahlivosti

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok)

Schválené od 01.01.2022 12.11.2021

Ruší sa povinnosť zasielať osvedčenie o registrácii, tzv. „kartičky“

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok)

Schválené od 01.01.2022 12.11.2021

Predloženie prehľadu o preddavkoch na daň zamestnancov bude do 5 dní po lehote bez pokuty

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok)

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu