Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.06.2024 - Už o 21 dní 10.05.2024

Zavádzajú sa nové povinnosti pre spoločnosti v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti

Novela zákona o účtovníctve

Pripravované od 15.10.2024 07.05.2024

Zavádzajú sa zmeny v regulácií kryptoaktív

Nový zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív

Pripravované od 15.10.2024 07.05.2024

Zavádza sa úprava vytvorenia rezervy aktív emitenta tokenov naviazaných na aktíva

Nový zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív

Pripravované od 15.10.2024 07.05.2024

Zavádzajú sa sankcie za porušenie nariadenia MiCA

Nový zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív

Schválené od 01.07.2024 05.05.2024

Predlžuje sa lehota na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Schválené od 01.07.2024 05.05.2024

Zavádzajú sa zmeny v súvislosti s nekalými obchodnými praktikami na online trhoch

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Schválené od 01.07.2024 05.05.2024

Zavádzajú sa nové zásady ukladania sankcií pre obchodníkov

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Schválené od 01.07.2024 05.05.2024

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa nahradí viacero predpisov

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa


Schválené od 19.04.2024 19.04.2024

Hodnota bodu pre úrazové dávky sa zvyšuje

Oznam Sociálnej poisťovne

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu