Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 19.04.2024 - Novinka 19.04.2024

Hodnota bodu pre úrazové dávky sa zvyšuje

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 19.04.2024 19.04.2024

Finančná správa rozširuje možnosti registrácie z úradnej moci

Oznam Finančnej správy SR

Schválené od 17.04.2024 19.04.2024

Nová povinnosť pre dovozcov k zavedeniu uhlíkového cla

Oznam Finančnej správy SR

Pripravované od 01.01.2025 15.04.2024

Plánujú sa ustanoviť zmeny vo výpočte minimálnej mzdy

Návrh novely zákona o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov

Pripravované od 01.07.2024 09.04.2024

Plánuje sa zaviesť jednodňová diaľničná známka

Návrh novely zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pripravované od 01.07.2024 08.04.2024

Do zoznamu omamných a psychotropných látok majú pribudnúť nové psychoaktívne látky

Návrh novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Schválené od 06.03.2024 19.04.2024

Investície v kľúčových odvetviach budú zamerané na dekarbonizáciu

Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválené od 01.04.2024 02.03.2024

Zavádza sa tzv. integrované konanie v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Návrh na vydanie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Schválené od 01.04.2024 02.03.2024

V integrovanom konaní nebude potrebné vykonať posúdenie vplyvu na životné prostredie

Návrh na vydanie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Schválené od 01.04.2024 02.03.2024

Zrušuje sa Slovenská stavebná inšpekcia

Novela zákona o výstavbe

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu