Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Informácie budú ľahšie dostupné

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Vznikli nové oznamovacie povinnosti pre dodávateľov elektriny a plynu

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o energetike


Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Finanční sprostredkovatelia už nebudú odmeňovaní za uzatvorenie prestupovej zmluvy

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o starobnom dôchodkovom sporení

Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Zjednodušujú sa podmienky zamestnávania sezónnych zamestnancov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce


Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Zamestnávatelia budú môcť prispieť na bývanie svojim zamestnancom

Zákonník práce

Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Upravuje sa nová povinnosť poskytovania informácií pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Upravujú sa podmienky prevádzkovania malého liehovaru a domáckej výroby piva

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh

Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Zavádzajú sa zmeny v sociálnej oblasti

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu