Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.05.2023 - Novinka 23.03.2023

Zvyšuje sa solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií

Schválené od 21.03.2023 21.03.2023

Vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného

oznam SP

Schválené od 16.03.2023 17.03.2023

Pozor na platnosť certifikátov na starších občianskych preukazoch

Oznam FS SR

Schválené od 16.03.2023 17.03.2023

Povinnosť registrácie na colnom úrade (fotovoltika)

Oznam FS SR

Schválené od 01.05.2023 17.03.2023

Mení sa postup prehliadky advokátskych kancelárií

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok

Schválené od 15.03.2023 16.03.2023

Platobnou kartou uhradíte už aj správne poplatky

Oznam FS


Pripravované od 01.05.2023 15.03.2023

Podávanie daňových priznaní by sa malo zjednodušiť pre športových odborníkov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov

Schválené od 03.03.2023 10.03.2023

Daňové priznanie je potrebné podať do konca marca

Oznam FS

Schválené od 08.03.2023 08.03.2023

Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2022

Oznam SP

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu