Upustí sa od vymáhania pokuty za nesplnenie povinnosti zapísania údajov konateľov a spoločníkov

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 530/2003
[25.10.2022]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Obchodné spoločnosti zapísané do obchodného registra pred 1. októbrom 2020 majú povinnosť mať zapísané identifikačný údaj osôb, t. j. rodné číslo napríklad u konateľov, spoločníkov, akcionárov a iných osôb zapísaných v Obchodnom registri, a to najneskôr do 30. septembra 2022. V prípade nesplnenie tejto povinnosti zápisu údajov hrozila podnikateľom pokuta až do výšky 3 310 eur

Vláda SR však schválila novelu zákona o obchodnom registri, na základe ktorej by sa malo upustiť od vymáhania pokuty za nesplnenia povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do 30. septembra 2022. 

Novelu ešte musí schváliť parlament SR.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu