Plánuje sa zrušenie platenia príspevku 2% autorských odmien umeleckým fondom

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 13/1993
[20.07.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela, ktorá by mala zrušiť úhrady príspevkov príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov od roku 2023. 

V čase pred pandémiou boli títo príjemcovia povinní odvádzať umeleckým fondom (Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarných umení) príspevok vo výške 2 % z ich hrubých príjmov. V roku 2020 sa z dôvodu pandémie dočasne zrušila povinnosť odvádzať tieto príspevky až do konca roku 2022. 

S cieľom zlepšenia podmienok pre umeleckú obec sa navrhuje definitívne zrušenie tejto povinnosti od januára 2023.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu