Rozširujú sa zmluvné typy v športe

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 440/2015
[21.06.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela, ktorá po novom upravuje zmluvné vzťahy športovcov. 

Mení sa postavenie profesionálnych športovcov v zmluvnom vzťahu so športovou organizáciou na základe osobitného vzťahu medzi klubom a športovcov podľa nového typu zmluvy, pričom sa zachovávajú v čo najväčšej miere práva športovcov tak, aby sa ich postavenie približovalo postaveniu zamestnanca a existovala jedna typová zmluva.

Vypúšťa sa však zmluva o príprave talentovaného športovca s cieľom zrušiť inštitút talentovaného športovca vzhľadom na jeho neurčitosť, ktorú ukázala aplikačná prax. 

Na druhej strane sa navrhuje rozšíriť zmluvné typy o zmluvu o výkone činnosti športového odborníka tak, aby sa vzťahovala aj na športovca, čím sa umožní uzatvárať takúto zmluvu (dohodu) aj so športovcami mladšími ako 18 rokov, ako aj s amatérskymi športovcami, ktorí nie sú k dispozícii športovej organizácii počas celého dňa. 

Upravuje sa aj možnosť, aby amatérski športovci boli odmeňovaní príležitostne, ak nemajú príjmy ani zo závislej činnosti a ani zo sústavného vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti ako profesionálni športovci. 

Pri sponzorskej zmluve sa navrhuje zjednodušiť vzťah medzi sponzorom a sponzorovaným a nevyžadovať zverejňovanie priebežného používania sponzorského zákonom, keďže ide o súkromnoprávny vzťah. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu