Zjednodušenie povinného zasielania publikácií - menej kusov menej knižniciam

Pripravované od 01.01.2022
[18.10.2021]

Návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách)


Ministerstvo kultúry SR plánuje prijať nový zákon o publikáciách, cieľom ktorého je úprava povinností vydavateľov periodických publikácií, tlačových agentúr a prevádzkovateľov webových portálov.

Má sa zmeniť najmä mechanizmus odovzdávania povinných výtlačkov periodických a neperiodických publikácií a povinných rozmnoženín slovenských diel knižniciam – diela sa budú posielať v menšom rozsahu a menšiemu počtu knižníc.

Plánuje sa zaviesť aj povinnosť odlíšiteľnosti inzercie, ktorá musí byť ľahko odlíšiteľná od redakčného obsahu a vydavateľ ani tlačová agentúra nemajú niesť zodpovednosť za pravdivosť informácie zverejnenej v inzercii.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu